Category Archives: Sünni İslam

Sünni İslam, Hanefi Mezhebi – 6

İNKAR VE İMAN BAKIMINDAN İNSANLAR İman Sözlük bakımından “bir kişiyi söylediği sözde tasdik etmek, doğrulamak, söylediğini kabullenmek, gönül huzuru ile benimsemek, karşısındakine güven vermek, güvenlikte olmak, şüpheye yer vermeyecek biçimde içten ve yürekten inanmak” anlamlarını verir. Sunni inanç kurallarına göre ve dinî bir terim … Okumaya devam et

Sünni İslam içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Sünni İslam, Hanefi Mezhebi – 5

HANEFİ FIKIH MEZHEBİNDE MÜKELLEFLERİN FİİLLERİ Mükellef, dinin emir ve yasakları karşısında “sorumlu tutulan” kişi demektir. Kimlerin mükellef olarak görüleceği fıkıh kitaplarında detayları ile ele alınmıştır. Çok kısa bir şekilde belirtmek gerekirse; o kişinin öncelikle müslüman olması, erişkin olması, akîl olması, … Okumaya devam et

Sünni İslam içinde yayınlandı | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Sünni İslam, Hanefi Mezhebi – 4

EHL-İ SÜNNET İLAHİYATÇILARINA GÖRE İSLAM DİNİNİN DELİLLERİ Ehl-i Sünnet alimleri, gerek inanca dair, gerekse fıkha dair hükümler çıkarırlarken öncelikle 4 ana kaynağa başvururlar. Bunlar, sırası ile: Kitap, Sünnet, İcmâ ve Kıyas delilleridir. Bunlara dört delil anlamında edille-i erbaa veya şer’i … Okumaya devam et

Sünni İslam içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Sünni İslam, Hanefi Mezhebi – 3

EHL-İ SÜNNET FIKIH MEZHEPLERİ Fıkıh kelimesi “bir şeyi bilmek, iyi ve tam anlamak, içyüzünü ve inceliklerini kavramak” anlamlarına gelir. Modern hukuk sistemlerinin yerine getirdiği görevi üstlenmiş ve İslamiyet’in doğuşundan günümüze kadar, hayatın akışına ve yeniliklere bağlı olarak Fıkıh ilmi de zenginleşmiş, bu … Okumaya devam et

Sünni İslam içinde yayınlandı | , , , , , , , ile etiketlendi | 1 Yorum

Sünni İslam, Hanefi Mezhebi – 2

Hz Muhammed’in 632 yılındaki vefatının ardından İslamiyet iki ana ekole ayrılarak yoluna devam etti. Bazı kaynaklarda tüm bu ayrı yollar, yorumlar, ekoller “mezhep” kelimesi ile ifade edilse de Sünni alimler nazarında hak olan mezhepler, Kur’an ve Sünnet’e dayalı ve ümmetin … Okumaya devam et

Sünni İslam içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Sünni İslam, Hanefi Mezhebi – 1

Giriş. Bu yazı dizimde, Ehl-i Sünnet Ve’l Cemaat olarak da adlandırılan Sünni İslam’ın Hanefilik mezhebinin dayanmış olduğu temel usülleri anlatıp sizlerle paylaşacağım. Yazı dizime başlamadan önce, bazı hususları belirtmeyi gerekli görüyorum. 1. Hiçbir şekilde, “gerçek İslam şöyledir, böyledir” tarzında hüküm … Okumaya devam et

Sünni İslam içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın